Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
top of page
family-paper-cut-out-in-hands.jpg

קורס למטפלים 

באמצעות וידאו-קונפרנס

העמקת החשיבה וההבנה הקלינית של העבודה עם ההורים והפוטנציאל הגלום בה

הודעות חשובות

 • ​שמחה על הצטרפותכם לקורס בהדרכת הורים באמצעות וידאו קונפרס.

 • בעמוד זה תוכלו להתעדכן בהודעות ולשלוח אלי שאלות באמצעות הטופס או האימייל.

 • בתחתית העמוד יעלו המצגות לאחר כל שיעור, בכדי שתוכלו לצפות בהם ולהוריד אותם למחשב.

2.PNG
1.jpg
Playing Tug of War

התכנים בהם יעסוק הקורס

תכני הקורס

 • תאוריות וגישות מגוונות להדרכת הורים

 • הדילמות המרכזיות בעבודה עם הורים: דילמות של המטפל ודילמות של ההורים

 • האיכויות הייחודיות של הקשר מטפל/הורים

 • המעבר להורות

 • התייעצות הורית ממוקדת בשילוב יצירה

 • זיהוי קונפליקטים מרכזיים בשילוב יצירה וכלים השלכתיים

 • גילוי המשאבים ההוריים והקניית דרכי התמודדות יעילים בשילוב כלים הבעתיים

 • טכניקות ייחודיות לעבודה עם מצבי הורות ייחודיים: הורים גרושים, אימהות חד הוריות, זוגות חד- מיניים, ילדים מאומצים

 • עבודה עם וינייטות שיביאו משתתפי הקורס: התייחסות והדרכה על "עבודה עם הורים" של המשתתפים.

Girl Using Laptop

המפגשים באמצעות וידאו-קונפרנס יוקדשו להיכרות מעמיקה עם המודל התיאורטי והקליני תוך שימוש נרחב בתיאורי מקרה ודוגמאות. במהלך ההרצאות תינתן הזדמנות לקבל מענה לשאלות הנוגעות לחומר הנלמד ולחומר הקריאה.  ימי התרגול המודרך יוקדשו ליישום בפועל של האסטרטגיות הטיפוליות ושל הטכניקות אשר יילמדו.

mother-1171569_1920.jpg
kid-1241817_1920.jpg
family-1784371_1920.jpg

תוכנית הלימודים

סמסטר שני

במהלך הסמסטר השני יתקיימו 12 מפגשי באמצעות וידאו קונפרנס ו 2 ימי תרגול בתאריכים הבאים:

מפגשי וידאו קונפרנס: 11/3/20, 18/3/20, 25/3/20, 1/4/20, 22/4/20,  6/5/20, 13/5/20, 20/5/20, 3/6/20, 10/6/20, 17/6/20, 24/6/20.

ימי התרגול:

יום ד' ה- 27/5/20 בין השעות 09:00-16:30

יום ו'  ה- 26/6/20 בין השעות 09:00-14:00

(מועדי רזרבה למקרה של ביטול אחד מהמועדים: 29/1/2020,  או 1/7/20. אנא שריינו ימים אלו.)

סמסטר ראשון

במהלך הסמסטר הראשון יתקיימו 10 מיפגשים באמצעות וידאו קונפרנס ו- 2 ימי תרגול בתאריכים הבאים:

מפגשי הוידאו קונפרנס: 30/10/2019, 6/11/19, 13/11/19, 20/11/19, 27/11/19, 11/12/19, 18/12/19, 1/1/2020, 8/1/20, 15/1/20.

ימי התרגול:

יום ד' ה- 4/12/19 בין השעות

09:00-16:30

יום ד' ה-  22/1/20 בין השעות

09:00-16:30

Laptop Writing

מצגות להורדה:

יצירת קשר
bottom of page